Подготвителни дейности за реконструкцията на „Културния център“ в Димитровград – работите започват на 15-ти юни

В рамките на проекта „Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в крайграничния регион“, който реализират „Културния център“ в Димитровград и Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1928“ от Драговищица, Р. България, на 15-ти юни тази година започват ремонтни дейности за реконструкция на покрива на Културния център в Димитровград. Те ще продължат 2.5 месеца и са на стойност 45 455 евро.

Определената за тази цел комисия е разгледала всички заявени оферти и е избрала финансово най-ниската, която отговаря на всички технически изисквания, според проектната документация. Въз основа на това, на 1-ви юни тази година бе подписан договор между „Културния център“ в Димитровград и предприятието „Ваша къща“, изпълнител на работите, каза за ФАР, Саша Костов, мениджър на проекта.

„В момента се провеждат подготвителни дейности, осигуряване на строителния обект, уреждане на паркинг зоната, доставка на строителни материали, поставяне на защитна мрежа и скелета и др. По време на строителните работи върху реконструкцията на покрива, в Културния център няма да бъдат организирани културни мероприятия“ – заяви Костов.

Основните цели на проекта са реновиране на сградите на читалищата за осигуряване на по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младежта в крайграничния регион и подобряване на средата за развитие на младите хора.

 А. Тодоров

Фото: Александър Тодоров

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар