На заседание на НС на БНМ в Димитровград директорът на ОУ „Христо Ботев“ Катарина Симеонов предлага двуезичен модел на обучение

В Димитровград днес се проведе 9-то редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Освен отчета за работа на Националния съвет за 2017 г., на заседанието бе прието и решение за финансовия план на НС на БНМ за тази година. Общият размер на планираните за годината приходи е 20 992 817 динара. От тази сума, 7 643 683 са определени от бюджета на Република Сърбия, 8 773 134 от бюджета на община Босилеград, донациите са 4 100 000, а пренесени средства от миналата година са 476 000 динара.

В сесията бяха приети и отчети за работа на „Ново Братство“ и „Нова РТВ Босилеград“ за миналата, както и план за работа на двете медии за текущата година.

Членът на съвета Деян Милев отправи забележка, че материала за сесията е бил предоставен само на сръбски език. Той допълни още, че основните документи, които приема Националния съвет трябва да са на български език и че членовете на съвета трябва да спазват книжовните норми на българския език. Също така, Милев отправи въпроси до ръководещите хора на НС, касаещи се до разходите за организиране на различни културни мероприятия и колко пъти е имала заседание Комисията по културата.

На заседанието на НС на БНМ бе разгледано и състоянието в сферата на образованието на майчин език. Захариев заяви пред портал ФАР, че учебниците по български език от 1-ви до 8-ми клас, освен по изобразително и музикално изкуство представляват голям напредък в сравнение от преди 4 години.

Катарина Симеонов, директор на ОУ „Христо Ботев“ в Димитровград отправи иск към Националния съвет, училището след 30 години да се сдобие с двуезичен модел на обучение.

„Предложението предлага броят на часовете на български език да бъдат увеличени по следния начин – първи и втори клас с по 2 часа седмично, трети и четвърти – 3, пети и шести – 4, и седми и осми клас – 3 часа седмично изучаване на български език“ каза пред медиите Симеонова.

Искът бе приет от НС, който ще го предостави до Министерството на образованието на Република Сърбия за обсъждане.

Членовете на НС приеха и иска на сдружение „Златна Ракита“ от община Бабушница за финансова подкрепа с общо 50 000 хил. динара за организиране на фестивал „Баба Марта в Звонския край“. Също така бе одобрен и иска на сдружение „Рила“ от Ниш за финансова помощ на стойност 50 000 за подкрепа на тържеството „Вечер на мартеницата“.

На днешното заседание присъстваха 15 от общо 19 члена на Националния съвет на БНМ в Сърбия.

  А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар