Сесия на ОС Цариброд в четвъртък, 25 април

В четвъртък, 25 април, ще се проведе 29-то редовно заседание на Общинския съвет на Цариброд. В дневния ред на местния парламент са включени 17 точки. Сред тях са разглеждане и приемане на предложенията на програми за подкрепа на младежта в община Цариброд през 2019 г. Ще бъде разгледана и дейноста на бюджетния фонд за икономическо развитие през текущата година.

Съветниците ще обсъждат и решенията за даване на съгласие за преминаване в управление на водоснабдяващата и канализационна мрежа в Индустриалната зона Белеш и с. Гоин дол. Също така, ще бъде разгледано и решението за приемане на изменения и допълнения на Плана за регулация и застрояване на община Цариброд.

Ще бъдат обсъдени и отчетите за работа на бюджетните потребители с финансови отчети за 2018 г. на Центъра за културата, Народната библиотека „Детко Петров“, Спортно туристическия център „Цариброд“, както и на местния Червен кръст.

Заседанието на местния парламент е насрочено за 09:00 часа.

А. Тодоров

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар