Съветниците приеха отчети за работа с финансови отчети за 2018 г. на бюджетни потребители

На днешното редовно заседание на Общинския съвет на Цариброд дневния ред съдържаше 18 точки. Съветниците приеха отчети за работа с финансови отчети за 2018 г. на Културния център Цариброд, Народната библиотека „Детко Петров“ и Спортно туристическия център „Цариброд“.

This image has an empty alt attribute; its file name is 545-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 546-1024x683.jpg

Финансовият отчет на местния Червен кръст бе премахнат от дневния ред и ще бъде разгледан от съветниците на следващото заседание на местния парламент през май месец, т.г. В обяснението се казва, че паричните средства от републиканския и общинския бюджет трябва да се обединят в едно.

На сесията бяха приети решения за въвеждане в управление на водоснабдяващата и канализационна мрежа в Индустриалната зона Белеш и с. Гоин дол на Публичното предприятие „Комуналац“.

This image has an empty alt attribute; its file name is 547-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 548-1024x683.jpg

Съветниците приеха и решение за изменения и допълнения на Плана за регулация и застрояване на община Цариброд. Това подразбира проширяване на площа на Индустриалната зона Белеш с 13 хектара.

На заседанието бяха приети и Програмите за подкрепа на младежта в община Цариброд и дейността на бюджетния фонд за икономическо развитие през текущата година.

This image has an empty alt attribute; its file name is 549-1024x683.jpg

На заседанието присъстваха 22 от общо 29 съветници.

А. Тодоров

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар