ВИДЕО – Марян Миланов за фото изложбата „Царибродски периодичен печат 1889-1919”