Prekogranični kamp za mlade lidere iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona u Kamenici kod Niša

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša, raspisuje javni poziv za učešće na prekograničnom kampu za mlade lidere, u okviru projekta pod nazivom “Mladi jahači”.

Prekogranični kamp za mlade lidere iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona održaće se od 31. avgusta do 4. septembra u mestu Kamenica, blizu Niša. Cilj organizovanja kampa je umrežavanje omladinskog sektora u srpsko-bugarskom pograničnom regionu.

Poziv je otvoren za sve uzraste od 16 do 29 godina sa teritorije sedam pogranični upravnih okruga iz Srbije – Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički. Priijavljivanje učesnika je do 18. avgusta, a zainteresovani kandidati treba da popune aplikacioni formular i da jasno naznače jedan od dva ponuđena treninga koji žele da pohađaju.

Izabrani kandidati mlađi od 18 godidna u obavezi su da pribave pisanu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na kampu. Broj mesta je ograničen na 40 učesnika, od toga 20 učesnika iz Srbije i 20 učesnika iz Republike Bugarske.

Aplikacioni formular se može dobiti na adresi Trg Učitelja Tase 2, 18000 Niš, i na telefone +381 18/523 422. Meil: [email protected]

Pripremio: Ž. Kostić

Foto: kamenica.org.rs

Napisao/la

Живорад Жижа Костич е роден през 1955-та година в Парачин, но още от едногодишна възраст живее в Ниш, където завършва основно и средно икономическо училище, а по-късно и частен факултет (катедра Журналистика) в Института за следване „Екоман” Грачаница – Прищина. Работи в Нишка банка в Ниш и в отдела й в Белград, както и в Народния театър Ниш на длъжност „бизнес секретар“, след което се насочва към медиите и журналистиката. В местните телевизии в Ниш работи като ТВ оператор (Телевизия Стар 5) и завършва школата на BBC в организацията на ANEM. През 80-те години става член на Асоциация на журналистите в Сърбия и започва професионално да се занимава с медии в току-що сформираната Градска телевизия, по-известна като Нишка телевизия. Времето на бомбардировките над тогавашната Съюзна Република Югославия през 1999-та година оставя голяма следа върху кариерата му и е назначен за военен оператор на командата на трета армия. В разгара на НАТО бомбардировките заснема въздушните нападения над гр. Ниш, а много негови автентични записи от този период обиколиха света. През 2009-та година по покана на тогавашния ректор на Нишкия университет с неколцина колеги и университетски професори участва в създаването на първата интернет телевизия на един университет в Сърбия. Поради икономически причини този медиен проект не стартира, но се създава интернет телевизионен портал „Нуит”. Работи в Университета в Ниш като оператор и монтажист и отговаря за връзките с обществеността. Баща му е царибродчанин. С удоволствие приема поканата за сътрудничество с портал „Фар”, за който смята, че е мултимедиен двуезичен информатор със своевременно и обективно отразяване на събитията.

Bez komentara

Ostavi komentar