Свето Преображение Господне

На 6/19 август Православна църква отбелязва един от най-светлите си празници и един от дванадесетте най-големи празници през годинатаПреображение Господне. Празникът е установен в първите векове на християнството и ни напомня едно от най-важните евангелски събития – явяването на Господа в небесната слава пред трима от учениците Си.

Юдеите не узнали в Христа очаквания Месия. Те старателно изучавали пророчествата, но превратно тълкували техния смисъл. Не разбрали, че в тях се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори самите апостоли не били съвсем чужди на подобни земни помисли, макар и да повярвали, че Исус е очаквания Месия. Те също се надявали, че Исус Христос ще възстанови израилското царство, спорели помежду си кой от тях ще бъде тогава най-голям. За тях било недопустимо, че Исус Христос – Син Божи и Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете. Това им се показало несъвместимо с Неговото величие и слава.

Господ обаче често беседвал с учениците си за Своите страдания. Той казвал, че Нему предстои да бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Сърцата на учениците се изпълвали със скръб от тия думи и Петър, който малко преди това изповядал Божеството на Спасителя, Му казал: “Пази Боже! Това, Господи, няма да стане с Тебе!” Но Спасителят строго укорил Петър и му казал, че той мисли не за онова, що е Божествено, а за това, що е човешко.

Скоро след тая беседа с учениците Си, за да укрепи вярата им и да ги отвлече от земни помисли, Господ се показал на трима от апостолите в небесна слава. Като взел със Себе си Петър, Яков и Йоан, Той се изкачил с тях на Таворската планина в Галилея. Тук Той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Исус преобразен: лицето Му се изменило и светело като слънце; дрехите Му станали бели като сняг. С Него имало двама мъже, сияещи от слава, Мойсей и Илия, които беседвали с Него за предстоящите Му страдания и за края Му в Йерусалим. Петър, поразен от това, което виждал, казал на Исус: “Господи, добре е да останем тук. Да направим три сенника: за Тебе един, един за Мойсей и един за Илия!” Като говорел, изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казвал: “Този е Моят Син възлюбен, в Когото е Моето благоволение! Слушайте Него!” Учениците паднали ничком от страх. Но Господ се допрял до тях и им казал: “Станете, не бойте се!” И като станали, те видели само Исус Христос в обикновения Негов вид. След това слезли от планината. А Той им забранил да говорят за това, което видели, докато Син Човечески не възкръсне от мъртвите.

Събитието било предназначено да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания и да укрепи вярата им. Учениците чули гласа на Самия Бог; двама най-велики представители на Стария Завет – Мойсей и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че Исус е действително Оня, за Когото предсказвали пророците. Обкръжени от небесна слава, тия св. мъже беседвали с Исус Христос за Неговите спасителни страдания и доброволна смърт. Най-после, това чудно явление трябвало да отвлече апостолите от земните помисли за величие, като ги направи свидетели на небесната слава на Христа.

За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година. Традицията повелява на този ден да се освещават плодовете. Прието е, че е най-добре в храма да се носи първата чепка откъснато грозде, за да бъде благословено от свещеника. За първи път то се освещава в храма и се яде на празника, преди това не би трябвало да се яде. В Светата Литургия се прибавя специален Тропар (молитвено песнопение) за “Освещаване на гроздето”.

Всеки трябва да се размисли, да си спомни, че е имало много случаи, когато е бил лош и ето, сега е времето да се преобрази и да стане по-добър.

Когато настъпи Преображение Господне се казва, че и времето се преобразява и бавно есента настъпва, а с нея и студа.

Подготви Д. Христова (източник: Ново Братство)

Фото: Петър Виденов

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar