a
 

Ученици от димитровградската гимназия – с редица състезателни успехи

Ученици от гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” в Димитровград и тази учебна година активно участваха в редица училищни и окръжни състезания в различни области, а мнозина от тях ще представят училището и града си и на предстоящите републикански съревнования.

Общо 27 ученика се класираха за Републиканското състезание по български език, което тази година ще се проведе в Босилеград на 29-ти май. От първи клас това са учениците Дария Гьошев, Йелена Марков, Анджела Делчев, Анастасия Христов, Велко Младенов, Йована Иванков, Урош Тодоров, Николина Соколов, Юлия Рангелов и Йелена Минов. На Републиканското съревнование ще се представят и състезатели от втори клас – Боян Станчев, Андрей Симеонов, Бранислав Йованович, Георги Котев, Христина Стоядинов, Мария Ценков и Дина Алексов. Класираха се и Сандра Петров и Нина Соколов от трети клас, както и четвъртокласниците Ива Тошев, Мила Младенов, Йелена Китанов, Теа Младенов, Стефан Станишев, Йелена Тодоров, Сара Савичевич и Дарко Петров.

На 13-ти май в гимназията в Сремски Карловци на държавно ниво ще се състои и състезанието Литературна олимпиада, в което тази година ще участват петима ученици от гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Деян Стаменов, Дина Алексов, Милица Андреев, Ана Костов от втори и Теа Младенов от четвърти клас.

В езиковата сфера бе успешна и Милица Андреев, която единствена се класира за Републиканското състезание по сръбски език и езикова култура.

Деян Стаменов, Теа Младенов, Стефан Станишев, Мила Младенов и Дарко Петров ще представят димитровградската гимназия и като участници в тазгодишното Републиканско състезание по история.

Двама ученици, членове на фотографската секция на гимназията, неотдавна постигнаха успех в конкурса за най-добра фотография, който за ученици от основни и средни училища организира Дружеството на училищните библиотеки в Сърбия. Първа награда сред участниците от средните училища спечели второкласникът на димитровградската гимназия Димитрийе Ранчев, а Алекса Коп, ученик от трети клас, зае трето място.

 Д. Йеленков

Фото: Дияна Йеленков 

Текстът е част от проекта „Демократично общество – информиран гражданин“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2018 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Bez komentara

Ostavi komentar