Obrazovanje na maternjem jeziku važan resurs za očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, imajući u vidu da je 1. aprila u Srbiji počeo upis dece u prve razrede osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu, podseća javnost na to da pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji imaju pravo da svoju decu upišu u razrede u kojima se nastava izvodi na njihovom maternjem jeziku.

Ovim putem Ministarstvo ih podstiče i ohrabruje na to da tu svoju mogućnost bez ikakvih zadrški u celosti i ostvare.

Pravo na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji garantovano je Ustavom (čl 79), potvrđeno Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (članovi 13, 14 i 15), a detaljnije razrađeno čitavim setom obrazovnih zakona.

Ono počiva na uverenju da je obrazovanje na maternjem jeziku važan resurs za očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta pripadnika svake zajednice, kao vrednosti čijoj je doslednoj primeni posvećena Republika Srbija.

Radi ostvarivanja ovog prava, Republika Srbija je u svom vaspitno-obrazovnom sistemu obezbedila, osim na srpskom jeziku, i celokupno obrazovanje na maternjem jeziku – od vrtića završno sa srednjom školom – na osam jezika nacionalnih zajednica: albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.

Ono se ostvaruje u mestima u kojima živi značajan procenat pripadnika ovih zajednica. Osim toga, na osam jezika nacionalnih manjina predaje se u okviru nastavnog predmeta „Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture“: bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezik. Približno 60.000 dece danas pohađa nastavu na manjinskim jezicima u Republici Srbiji na svim nivoima obrazovanja, navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Izvor i foto: srbija.gov.rs

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar