Трансгранично сътрудничество: Споразумение за побратимяване между ПУ „Милка Диманич“ от Власотинце и ДГ „Радост“ от Елин Пелин

На 29 юни т.г. в гр. Власотинце беше подписано споразумение между ПУ /предучилищно заведение/ „Милка Диманич” и детска градина /ДГ/ „Радост” от Елин Пелин. Споразумението е за побратимяване между двете заведения и се осъществява по проект за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия. То ще допринесе за осъществяването на културен обмен във всички сфери на обществения живот между общините Елин Пелин и Власотинце.

Гости на събитието бяха кметовете на Власотинце и Медведжа, зам.кмета на Елин Пелин, консула от гр. Ниш, представители на общинските съвети в други градове, учители и деца от Медведжа, Димитровград /Цариброд/, Оджаци, Коцелева, Враня, Куршумлия, Лайковац, Прокупле, Крагуевац, Бойник, Владимирци, както и от ДГ „Здравец”, гр. Ихтиман, представители на Министерството на просветата от училищната управа в гр. Лесковац, здравния дом, директори на културни заведения, представители на основни училища и журналисти.

Децата от България и Сърбия изнесоха музикална програма. Сръбските деца пяха и български песни. В края представителите на всички детски заведения получиха награди.

Мероприятието беше предшествано от организираната от ПУ „Милка Диманич” лятна креативна работилница в периода 26-30 юни.

Източник и фото: Генерално консулство на България в Ниш

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар