Съобщение от Посолството на Република България в Белград: Среща на Посланик Радко Влайков с представители на БНМ

    На 7 октомви в Резиденцията на българския посланик в Белград се състоя среща на Н. Пр. Радко Влайков с представители на българското национално малцинство в Сърбия. Новият извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белград за пръв път от началото на започналия официално, на 08.09.2016 г. с връчването на акредитивни писма на сръбския президент Томислав Николич мандат, се срещна лично с присъстващите представители на организационния, политически, медиен и културен живот на БНМ в Сърбия. Целта на срещата, изрично подчертана в изложението на посланик Влайков, беше поставянето на ново начало в отношенията както вътре в рамките на самото малцинство, така и в отношенията между Посолството на Р България и БНМ. Новото начало е свързано с отправеното от посланик Влайков послание за необходимостта от единство на всички институции на БНМ в Сърбия и преодоляване на натрупаните в миналото противоречия между различни представители на БНМ, с цел постигането на максимална ефективност в работата за защита на конституционните права на БНМ в Сърбия и на максимална ефективност от предоставяната от България чрез нейните институции подкрепа за БНМ.

    Основните послания, отправени от посланик Влайков към присъстващите, бяха свързани още със заявената готовност за пълна и безрезервна подкрепа от страна на българската държава за всички инициативи и за преодоляването на проблемите от всекидневния живот на едно единно БНМ, както и с уверения за наличието на добронамереност и желание за предоставянето на всички законови възможности от страна на Република Сърбия за осъществяването на правата на БНМ в техния пълен обем – в сферата на образованието, на информирането и на изповядването на религия на майчин език. В рамките на своето обръщение посланик Влайков призова присъстващите за повече кураж при отстояването на защитените от Конституцията и законите на Република Сърбия техни права, по примера на останалите малцинства в страната. Посланик Влайков заяви намерение заедно с целия си екип в Посолството и в Генералното консулство на България в Ниш да работи за преодоляване на наслоилите се в БНМ притеснения от отстояването на тези права. В допълнение към това посланик Влайков обяви желанието си да посети всяко едно от населените места, в които живеят българи и на място да се запознае с всичките им проблеми, за да бъде намерено отговарящото им решение.

123

   След края на обръщението на посланик Радко Влайков, с което беше сложен и край на официалната част на събитието, всички присъстващи имаха възможност в рамките на последвалия коктейл да разговарят лично с новия български посланик в Белград. Радко Влайков не пропусна възможността да поздрави всеки един от присъствалите представители на БНМ, като по този начин отново беше подчертано основното послание на срещата – единство и равнопоставеност вътре в БНМ, както и еднакво и равнопоставено отношение на българскито Посолство и Генерално консулство в Ниш и на българския посланик към всеки един представител на БНМ в Сърбия. В проведените неформални разговори посланик Влайков се запозна лично с част от проблемите на БНМ и потвърди на практика заявената в официалното му обръщение готовност да отдели внимание, време и усилия за решаването на всеки един проблем на общността на българите в Сърбия.

  В края на срещата на посланик Влайков с представителите на БНМ категорично беше подчертана решимостта на институциите на българската държава в Белград и в Ниш да подкрепят само и единствено общи, единни действия на представителите на всяка една от общините, в които живее БНМ, по отбелязването на важни дати от празничния календар на съответните общини и на българската държава като цяло.

Белград, 10 октомври 2016. г.

Посолство на Република България в Белград

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar