В димитровградската гимназия се проведе информационна кампания на МОН за кандидатсване във висши училища в България

   За четвърти пореден път представители на Министерството на образованието и науката на Република България днес в гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград проведоха информационна кампания за набиране на студенти, докторанти и специализанти, които желаят да продължат образованието си в българските висши училища за учебната 2017-2018 година. Целта на кампанията бе учениците от четвърти клас на димитровградската гимназия да се запознаят със системата на висшето образование в България и възможностите за тяхното обучение по постановление № 103, което се отнася до ученици с български произход извън границите на България да се обучават при условията на българските граждани в български висши училища.

   Специално за портал ФАР, Александра Бойчева, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ към МОН отговори на няколко въпроса, отнасящи се до кандидат-студентите с български произход желаещи да продължат образованието си в България. 

   Какви са преференциите, които българската държава дава на учениците с български произход зад граница записващи се в българските висши училища ?

   – През първата година на своето обучение всеки един студент получава 150 лева стипендия без значение какъв е неговият успех. След първия семестър студентите с над 4 успех, които се обучават в приоритетни професионални направления могат да кандидатстват за европейска стипендия. Европейската стипендия за успех над 4 е 150 лева на месец, докато европейка стипендия за определени постижения в обучението е 300 лева, и се дава два пъти в рамките на една учебна година.

   Колко специалности кандидат-студентите могат да посочат при кандидатстването си за прием във ВУЗ-ове в България ?

Кандидат-студентите имат възможност да пишат до пет специалности, да ги посочват в съответните документи, които подават при своето кандидатстване.

   Какви документи подават кандидат-студентите при кандидатстване ?

   – Документите които подават учените са: личен формуляр, формуляр за желанията ( 5 специалности ), диплома за завършено средно образование, две снимки, документ за народност и лична карта. Допълнителни информации за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на МОН в менюто За българите зад граница.

   Освен представители на МОН, Александра Бойчева и Тодор Ванчев, на днешната среща в гимназията присъстваха Йордан Колев, експерт в ДАБЧ, Едвин Сугарев, генерален консул на Р. България в Ниш и преподаватели. Домакин на днешната среща бе Снежана Симеонов, директор на гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград.

 А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar