Проведе се X редовно заседание на Националния съвет на БНМ

В залата за заседания в сградата на общината в Босилеград днес се проведе X редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. 

На срещата присъстваха 10 члена от общо 19, като от Димитровград бяха Славица Васов и др Ангел Йосифов.

На дневен ред на заседанието бяха обсъдени 8 точки:

  1. Приемане на протокола от заседанието с състояло се на 23.02.2018. г.
  2. Стартиране на инициатива за откриване на паметник на Христо Ботев в Босилеград.
  3. Стартиране на инициатива за откриване на гранично-пропускателен пункт в село Извор, Босилеград.
  4. Разглеждане на състоянието в сферата на образованието на майчин език.
  5. Разглеждане на състоянието в сферата на информирането на майчин език.
  6. Разглеждане на състоянието в сферата на културата.
  7. Разглеждане на състоянието в сферата на служебна употреба на майчин език
  8. Въпроси и предложения.

По всички точки имаше гласуване, като всички бяха единодушно приети от страна на 10-те присъстващи члена.

Единствено допълнение имаше към точка три от дневния ред, на предложение на др Ангел Йосифов да стартира и инициатива  от страна на Националния Съвет да се открие и гранично-пропускателен пункт в село Петачинци, Димитровградско.

Това допълнение също беше прието с мнозинство.

Под точка въпроси и предложения, председателят на Националния съвет на българското национално малцинством Владимир Захариев, на въпроси от страна на присъстващите медии за предстоящите избори, каза че Съвета трябва да действа като цяло, като трябва всички да бъдем единни. Има идея, която може би ще може да заживее, а тя е  председателството да бъде ротационно. Пред самите избори ще има заседание в Димитровград – добави Захариев.

Съветът ще разгледа и предложенията за поставяне на паметник на Христо Ботев в  Босилеград.

Милена Миленова (източник: glaspress.rs)

Фото: glaspress.rs

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar