a
HomePosts Tagged "sednica"

sednica Tag

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, odbornici su usvojili odluku o pokretanju inicijative da se izmenom Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije opštini Dimitrovgrad, naseljenom mestu i katastarskoj opštini Dimitrovgrad promeni naziv u Caribrod. Ova odluka će biti dostavljena Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje

Govoreći o realizaciji budžeta u prvoj polovini tekuće godine Zoran Gerov, zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad, rekao je nakon sednice Opštinskog veća, da iako je nastavljen trend domaćinskog poslovanja, procenat realizacije budžeta u prvoj polovini 2019. godine nije u skladu sa planiranim. Istakao je da su rashodi

Na sednici Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad, većnici su se izjasnili negativno po predlogu zaključenja aneksa ugovora sa autobuskim prevoznikom „Maxa tours“ iz Pirota. Prema rečima predsednika opštine Vladice Dimitrova, nije prihvaćen zahtev prevoznika za povećanje subvencija za prevoz putnika u opštini Dimitrovgrad. „Ugovor sa prethodnim prevoznikom je

Na početku sednice, predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad Zoran Đurov obavestio je javnost da je formirana nova odbornička grupa „Nebojša Ivanov - Caribrod za sve - Demokratska partija Bugara“. Šef novoformirane odborničke grupe je Milisav Nikolov, a zamenik šefa Ankica Manoilov. Nakon toga, odbornici su usvojili odluku,