a

September 2021

Hitrom intervencijom ribočuvarske službe Parka prirode „Stara planina“, sprečena je ribokrađa, uginuće riba i strogo zaštićene vrste rečnih rakova u reci Visočici u Parku prirode „Stara planina“, javljaju Pirotske vesti. U ribolovnom reviru iznad sela Rsovci tokom noćne konrole ribočuvari JP „Srbijašume“, Beograd, ŠG „Pirot“, pronašli

Pravi primer partnerstva lokalne samouprave i planinarskih sportskih udruženja su programi Planinarskog društva “Preslap”, koje finansijski podržava Grad Niš. Nisu to, ovoga puta, najveći sportski poduhvati, kakve na najvišim vrhovima sveta ostvaruju članovi Planinarskog društva “Preslap”, već planinarsko-rekreativno-edukativne akcije u okolini Niša, na terenu, sasvim