Zašto je važno proveriti upisan radni staž

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u Srbiji postoji od 2013. godine i omogućava poslodavcima da prijave i odjave radnika podnose elektronskim putem odnosno bez odlaska na šalter.

Registar povezuje institucije u sistemu socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje i Poreska uprava.

Značaj kontrole podataka

Jedan deo portala namenjen je firmama i poslodavcima, a drugi samo fizičkim licima. Tu na jednom mestu svako može da proveri podatke potrebne za obavezno socijalno osiguranje.

Kontrolom tih podataka, poslodavci bi trebalo da se navedu da redovno izvršavaju svoje obaveze.

Međutim, i dalje postoje nesavesni poslodavci koji ne plaćaju poreze i doprinose, ali je kontrola od strane samog zaposlenog vrlo uprošćena.

Svaki zaposleni može da vidi za svaki mesec da li su obračunati i uplaćeni doprinosi i može blagovremeno da interveniše kod poslodavca i nadležnih institucija kako bi ostvario svoja prava.

Kako pristupiti Centralnom registru

Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja može se pristupiti na dva načina.

Jedan je pomoću korisničkog imena i lozinke, koji se dobijaju na šalteru PIO fonda. Sa tim podacima, sa ličnog računara u svakom trenutku može da se proveri da li je sav staž upisan.

Drugi način je pristup kavalifikovanim elektronskim sertifikatom. Potrebna je lična karta sa čipom i dozvola od MUP-a da se ona koristi kao sertifikat.

Što se tiče bezbednosti ličnih podataka, nivo zaštite je najveći mogući. Sve ide preko mreže državnih organa. Ti podaci mogu se dostaviti i drugim državnim institucijama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Što se tiče ispravki grešaka, Centralni registar ne ispravlja pogrešno unete podatke, već grešku treba da ispravi institucija u čijoj nadležnosti je podatak koji je pogrešno unet.

Iako postoji skoro deset godina, malo je onih koji su čuli za Centralni registar ili su ga koristili.

Izvor: Radio Beograd 1 / RTS

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar