PočetnaPosts Tagged "Fond za zaštitu životne sredine"

Fond za zaštitu životne sredine Tag

Тези дни в дворовете на Център за култура и основното училище в Босилеград бяха засадени декоративни иглолистни дръвчета. Фиданките бяха осигурени от Община Босилеград със средства от  Фонда за опазване на околната среда, а засаждането реализираха заетите в Центъра за култура, както и временно заети лица.