a
PočetnaPosts Tagged "Javni čas"

Javni čas Tag

   По повод 1 ноември – Ден на народните будилите, в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“  в Димитровград днес се проведе специална празнична програма - открит урок, посветен на най-великите дейци от националната история. Програмата подготвиха учители по български език и литература и група

   По време на втория час, от 08.50 до 09.30 часа, в хола на Гимназията, днес ще бъде проведен открит урок, подготвен от училтелите по български език и литература и група ученици, посветен  на книжовниците, просветителите, на борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните