PočetnaPosts Tagged "Livade"

Livade Tag

Слънчевото и топло време през последните две седмици позволи на хората в планинските и полупланинските села в Босилеградска община да си окосят ливадите, тъй като основния поминък на хората в тези краища е отглеждане на по две-три крави, по няколко кози или овце. Драган Стоянов, на