PočetnaPosts Tagged "Sporazum o pobratimljavanju"

Sporazum o pobratimljavanju Tag

На 29 юни т.г. в гр. Власотинце беше подписано споразумение между ПУ /предучилищно заведение/ „Милка Диманич” и детска градина /ДГ/ „Радост” от Елин Пелин. Споразумението е за побратимяване между двете заведения и се осъществява по проект за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия.