PočetnaPosts Tagged "Šumski plodovi"

Šumski plodovi Tag

От началото на тази седмица започна кампанията за бране на черни боровинки в полите на планините Црноок, Бела Вода, Милевска и Глошка Планина, Валози и Бесна кобила в Босилеградска община. “Събирането на вкусните плодове всяка година има различна стартова дата, съобразена с количествата плодове и