PočetnaPosts Tagged "Turistički smer"

Turistički smer Tag

Средна оценка на учениците от 12-ти клас (5-ти випуск) на димитровградската гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ в края на учебната 2016/2017 е 3.92. От общо 59 ученици в гимназиалната и туристическата паралелка, 29 са с отличен успех, 15 с мн. добър, 15 с добър,