PočetnaPosts Tagged "Zemljoradnja"

Zemljoradnja Tag

Животът в планината е много по-различен от битисването в равнината. Въздухът, пътищата, пределите, поведението на горщаците, всичко се различава от живота на улицата и живота в гъсто населените места. Често пъти, когато вървим в планината, чуваме далечен звън на някое стадо. Това винаги допълва красивата картина

Слънчевото и топло време през последните две седмици позволи на хората в планинските и полупланинските села в Босилеградска община да си окосят ливадите, тъй като основния поминък на хората в тези краища е отглеждане на по две-три крави, по няколко кози или овце. Драган Стоянов, на