AUDIO – Izjava: Đorđe Dimov, predsednik SO Dimitrovgrad o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2016. godinu