a
 

Ostvarivanje prava na besplatan prevoz za korisnike sa teritorije opštine Dimitrovgrad

   Kako bi oslobodila određena sredstva za razvojne kategorije – poljoprrivredu, privredu i turizam, Opština Dimitvovgrad je došla u situaciju da koriguje socijalna davanja i prva na tapetu je bila odluka o načinu ostvarivanja prava na besplatan prevoz za korisnike sa teritorije opštine Dimitrovgrad.

   Po zakonu, Opština  više neće finansirati prevoz van teritorije opštine, a to pravo će ubuduće imati samo deca sa smetnjama u razvoju, koja žive na teritoriji opštine Dimitrovgrad, a pohađaju srednju školu za decu sa posebnim potrebama u Pirotu. Što se tiče besplatnih karata za srednjoškolce, to pravo će imati samo učenici, korisnici novčane socijalne pomoći, koji pohađaju redovno srednju školu u Dimitrovgradu i imaju prebivalište na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Ovo je izjavio za “Far” Vladica Dimitrov, predsednik opštine.

   Korisnici, koji ispunjavaju navedene uslove, mogu se javiti najkasnije do utorka 13. septembra nadležnim opštinskim službama, kako bi iskoristili pravo na besplatan pravoz.

 A. Todorov

Foto: Ivica Ivanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Latest comment
  • bezveze

Ostavi komentar