Uspeh i disciplina učenika u Gimnaziji „Sveti Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu na kraju prvog perioda opomena školske 2016/2017. godine

   Sednice Odeljenjskih veća na kojima su razmatrani uspeh i disciplina učenika na kraju prvog perioda opomena školske 2016/2017 godine,  održane su  23. novembra, a roditeljski sastanci 28. novembra. Uspeh učenika na kraju prvog perioda opomena je sledeći:

   Ukupan broj učenika je 232, od kojih  je sa pozitivnim uspehom ukupno 168 učenika ili u procentima 72,41%, dok je sa negativnim uspehom ukupno 64 učenika. Sa jednom nedovoljnom ocenom je 32 učenika ili 13,79 %, sa dve nedovoljne ocene je 18 učenika ili 7,76%, sa tri nedovoljne ocene je 7 učenika ili 3.02%,, a sa 4 i više nedovoljnih je 7 učenika ili 3,02%. Najbolji uspeh ostvarili su učenici prvog i drugog razreda. Učenici trećeg razreda su na trećem mestu po uspehu, a na poslednjem mestu su maturanti, koji imaju najveći broj nedovoljnih ocena. Predočen je i uspeh učenika, koji se ističu i postižu zapažene rezultate.

497

   Što se tiče izostajanja, najveći broj učenika izostaje zbog zdravstvenih razloga i zbog  aktivnosti i angažovanja u različitim programima, ali ima i neopravdanog izostajanja, koje često dovodi do slabijih rezultata u radu učenika. Problemi neopravdanog izostajanja učenika sa nastave se najuspešnije rešavaju  tamo gde je i najbolja saradnja sa roditeljima. U cilju prevazilaženja ovog problema, za nekoliko učenika škola je organizovala pojačan vaspitni rad. Nekoliko odeljenjskih starešina organizovalo je radionice na temu razvijanje empatije i saosećajnog uživljavanja osećanja i potrebe drugih.

   Na osnovu Plana unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada i realizacije Razvojnog plana rada škole i Godišnjeg plana rada, biće preduzete neophodne mere u cilju  poboljšanja uspeha u vidu prilagođavanja rada obrazovno-vaspitnim potrebama učenika, što je predočeno roditeljima učenika, koji nisu ostvarili pozitivan uspeh iz pojedninih nastavnih predmeta. Ubeđeni smo da neće izostati saglasnost roditelja učenika, kod kojih se javlja potreba  za rad po IOP-u.

Snežana Simeonov, direktor Gimnazije

Foto: Danijela Apostolov Videnov

 

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar