Dan otvorenih vrata za roditelje maturanata sutra u Gimnaziji “Sv. Kirilo i Metodije”

Dan otvorenih vrata za roditelje učenika četvrtog razreda biće održan u subotu 22. aprila u Gimnaziji “Sv. Kirilo i Metodije” u Dimitrovgradu. Reč je o jednoj od aktivnosti koje je škola, na osnovu SVOT analize, spoljašnjeg vrednovanja i Plana unapređivanja rada, planirala u cilju stimulisanja učešća roditelja u život i rad škole i jačanja saradnje. Planirane aktivnosti biće sprovedene prema sledećem rasporedu:

09.00 – 09.30: Roditeljski po odeljenjima za 4. razred (uspeh i disciplina)

09.30 – 10.00: Profesionalna orijenatacija

10.00 – 11.00: Razgovor roditelja sa predmetnim nastavnicima

11.00 – 11.10: Popunjavanje upitnika (evaluacionog lista) od strane roditelja i nastavnika

Prema rečima direktora Snežane Simeonov, svaka škola planira proces samovrednovanja u skladu sa svojim potrebama.

“Poboljšanje kvaliteta rada dolazi iznutra, a ne nameće se spolja. Primena samoevalucije je krajnja demonstracija samoodgovornosti. Naš cilj je da budemo sve bolji, tj. da se razvijamo i kreiramo vlastiti razvoj”, kaže Simeonova, i dodaje:

“Zaposleni u školi, nastavnici, učenici, roditelji najbolje mogu da odgovore na pitanja: kakva smo mi škola, kako to znamo i šta možemo da učinimo da bismo bili još bolji. Naravno, da bi odgovorili na ova pitanja, vršimo analizu iz perspektive svih učesnika. Formirali smo nekoliko timova i uključili sve nastavnike u njima, odabrali koordinatore za sledeće oblasti: nastava i učenje (koja obuhvata nastavni proces), postignuća učenika (praćenje napredovanja učenika), podrška učenicima (profesionalna orijentacija), organizacija i obezbeđenje kvaliteta i resursi (ljudski, materijalno-tehnički).”

Ona ističe da su sve aktivnosti škole usmerene na razvoj i napredovanje učenika pružanjem kvalitetne usluge, te da je saradnja sa roditeljima veoma važna:

“Ovom aktivnošću planiramo da stimulišemo svakog roditelja da u ličnom kontaktu sa predmetnim nastavnikom izvrši analizu rada i postignuća učenika, da zajedno definišu prioritete u cilju što uspešnijeg završetka školovanja.”

Godišnji plan rada, Akcioni plan samovrednovanja, Razvojni plan škole, kao i Plan unapređivanja rada škole obuhvataju niz aktivnosti, koje se odnose na  profesionalnu orijentaciju maturanata i koje će biti prezentovane roditeljima. Kako saznajemo od Simeonove, škola je u tom cilju do sada realizovala sledeće aktivnosti:

  1. Sprovedena je anketa o profesionalnim namerama maturanata;
  2. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Pirotu organizovano je predavanje o profesionalnoj orijentaciji za učenike četvrtog razreda na temu „Pomoć i podrška u izboru zanimanja i upoznavanje sa mrežom škola i fakulteta“, koje je održano 10. marta 2017. godine. Maturantima je predstavljena mreža škola i fakulteta u R. Srbiji. Predavanje je realizovala Neda Mitrović, psiholog Centra za informisanje i profesionalno savetovanje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Pirotu;
  3. Obrađene su liste želja maturanata;
  4. Organizovan je sastanak sa predstavnicima MON, koji su predstavili mrežu škola i fakulteta u RB, kao i mogućnosti i uslove studiranja po odredbi 103 i objasnili šta je sve neophodno za upis na fakultet;
  5. Omogućeno je različitim fakultetima i školama iz RS i RB da predstave svoje studijske programe;
  6. Organizovan je besplatan odlazak u Niš na prezentaciju Univerziteta Singidunum. Troškove je obezbedio Fakultet;
  7. Napisan je projekat koji obuhvata pripremnu nastavu za prijemne ispite iz nacionalne istorije i jezika, koji finasira NSVNM;
  8. Urađen je Orijentacioni kalendar aktivnosti za maj, jun i jul 2017. godine, prilagođen maturantima i rokovima za polaganje prijemnih ispita;
  9. Omogućeno je maturantima da predaju dokumenta i polažu prijemi ispit u školi. Predaja dokumenata planirana je za 11. jul, a polaganje prijemnog ispita za 12. jul 2017;
  10. Učešće u projektu Unije srednjoškolaca Srbije „Srednjoškolci za srednjoškolce“. Učenici sami ugovaraju rad sa poslodavcima 21. aprila 2017. Pored toga što kompanije uplaćuju donacije u Prvi srednjoškolski fond, a iz kojeg se na osnovu konkursa finansiraju projekti učeničkih parlamenata širom Srbije, učenici imaju priliku da se i praktično upoznaju sa različitim zanimanjima. U realizaciji projekata je do sada učestvovalo više od 40 gradova i opština u Srbiji, 1.600 kompanija i finansirano je više od 90 učeničkih parlamenata. Na taj način i škola jača saradnju sa lokalnom zajednicom i sa socijalnim partnerima.

         D. Jelenkov

Foto: Petar Videnov

Napisao/la

Dijana Jelenkov rođena je 1988. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završila je u Dimitrovgradu, nakon čega nastavlja obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Nišu (na osnovnim studijama Srbistike) i Novom Sadu (gde završava master studije na studijskom programu Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika). A onda seda u voz i vraća se u Dimitrovgrad. Kako je uvek bila od one dece koja više vole da ispod drveta čitaju knjigu nego da igraju žmurke, odmalena se interesuje za književnost i jezik, i naročito za dijalekat svog kraja. Leksika govora Dimitrovgrada bila je i predmet njenog master rada – rečnika sa preko 2000 reči koje su u upotrebi u ovom lokalnom govoru. U slobodno vreme bavi se pisanjem (uglavnom proze, i povremeno poezije), i prevođenjem književnih tekstova sa bugarskog jezika na srpski (a kada joj dođe, i obrnuto). Nekada davno, radove iz oblasti dečjeg stvaralaštva objavljivala je u zborniku „Radovićev venac“, pesničkoj zbirci „Razigrani snovi“ i dečjem časopisu „Drugarče“. U novije vreme, neki od njenih tekstova pojavili su se u časopisu „Nedogledi“ Filozofskog fakulteta u Nišu, te u književnim časopisima „Trag“ i „Majdan“. 2015. i prva polovina 2016. godine bile su plodne za bujanje književničke sujete – donele su joj drugu nagradu na konkursu „Vojislav Despotov“ u Novom Sadu, treću na konkursu za satiričnu priču u okviru Nušićijade u Ivanjici, kao i mesto među tri nagrađene priče na konkursu magazina Crna ovca (blacksheep.rs); svojim pisanijima zauzela je prostor i u zborniku „Crte i reze 6“ (zbirci najboljih radova sa konkursa „Andra Gavrilović“ u Svilajncu), kao i u poetskom zborniku „Sinđelićeve čegarske vatre 26“ književnog udruženja Glas korena iz Niša. Njene kratke priče našle su se među izdvojenima i na naredna dva konkursa Crne ovce. Zajedno sa kolegom Ratkom Stavrovim i gospođicom Dorotejom Todorov objavila je prozno-poetsku zbirku "Dodir". Nije odolela ni iskušenju da se oproba kao novinar – na poziciji prevodioca i autora sarađivala je sa onlajn časopisom EMG magazin, a povremeno objavljuje tekstove i na portalu blacksheep.rs.

Bez komentara

Ostavi komentar