Важно съобщение от ГК Ниш за студенти, приети във ВУЗ в България

Генералният консул на Р. България в Ниш г-н Едвин Сугарев уведомява студентите, че във връзка с необходимите документи при кандидатстване за виза тип „Д“ за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., е необходимо да се информират и спазват всички законови изисквания.

Въпреки добрата воля на Генералното консулство в Ниш да спести на студентите разходите по извършването на превод и заверка на подписа на преводача на документите, които не са на български език, това не може да се осъществи.

Съгласно указания от МВнР всички документи, които не са на български език трябва да бъдат преведени и заверени със заверка на подписа на преводача, за да бъдат приети при подаване на документите в ГК Ниш по законосъобразност.

Ще се изисква валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планирания престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро и за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване.

Застраховката трябва да покрива всички разходи, които може да възникнат във връзка с репартиране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България се съобщава още.

  A. Tодоров (Източник: Генерално консулство на Р. България в гр. Ниш)

Фото: Петър Виденов

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar