a
 

Българското Външно Министерство приема проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Р. България

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Белград обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 г., съобщава на своя сайт.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти ще се изпълняват на територията на Република Сърбия и са в направленията “Повишаване на административния капацитет с цел укрепване на върховенството на закона и демократичното управление”; “Защита на правата на човека, с акцент върху правата на децата, и правата на малцинствата, опазване на културното многообразие и етническата толерантност”; “Свързаност – малък и среден бизнес, предприемачество, създаване на работни места за младите хора, културен обмен”, както и “Опазване на околната среда”.

На своя сайт, МвнР на Р. България обявява, че целите и обхвата на проектите са оказване на съдействие за процесите на демократични реформи, защита на правата на човека и правата на малцинствата, укрепване на върховенството на закона, на гражданското общество, на пазарната икономика и др., включително в контекста на подкрепата за европейската интеграция. Също така включват и насърчаване на свързаността във всичките и области, включително работа с младите хора, укрепване на добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество, сътрудничество в областта на сигурността и миграцията. Не на последно място проектите ще осигурят стимулиране и подпомагане на изграждането на административния капацитет на Сърбия за постигане на процесите на демократичните реформи и спазването на правата на човека и правата на малцинствата, особено по отношение на институции, които към момента нямат достатъчно опит и кадрови капацитет за съответните функции и дейности.

Проектните предложения ще се приемат в Посолството на Р. България в Белград /ул. Бирчанинова № 26/. Кандидатите също така имат възможност да изпратят своите проекти с препоръчано писмо по пощата или сканирани по електронна поща на адрес [email protected]

Проектите трябва да бъдат на български или на английски език, подписани и подпечатани и ще бъдат приемани в срок до 28 юни 2019 г., включително. Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването до 10 работни дни от решението на компетентния орган.

Важно е кандидатите да знаят, че посолството на Република България в Белград няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Пълна информация за допустимите стойности на проектите; срокове за изпълнение и продължителност; допустими кандидати; допустими дейности и разходи по проектите, както и другите изисквания на Министерството на външните работи на Р. България, можете да видите ТУК

Мария Гоцева, София (източник: МВнР на Р. България)

Фото: mfa.bg

Napisao/la

Marija Goceva je rođena 1976. godine u Sofiji, R. Bugarska. 2001. godine završava Novi bugarski univerzitet, smer „Personalizovano audio-vizuelno novinarstvo“, ali je ljubav prema pisanoj reči usmerava ka oblasti PR-a. Još kao studentkinja radi u reklamnim odeljenjima radija „Klasik FM“ i „Veselina“. U periodu 2004-2005 radi kao menadžer PR, Marketing i Reklamu za predstavnika motornih ulja Valvoline u Bugarskoj. U vode medijskih komunkacija ulazi kao ekspert PR i Komunikacije na tv-kanalu GTV i u televiziji Re:TV. Radi kao freelancer ekspert PR i Komunikacije, eksperimentišući u različitim oblastima korporativnih komunikacija – tekstopisac modnog žurnala nakita VELMAR, medijskog prikaza drugog singla rok-grupe Siluet – „Kako vrištiš“, fondacije „Petja Ivanova“ – podrška porodicama sa reproduktivnim problemima. Osniva sajt Гоцеви от Цариброд, sa ciljem da se predstavi i sačuva prošlost jedne od najstarijih caribrodskih porodica, čiji su koreni iz sredine 19. veka i čiji je potomak. Osim pisanja, njena strast je i grafički dizajn. 2013. godine završava jednogodišnju postdiplomsku obuku grafičkog dizajna u okviru programa „Ja mogu više“ Ministarstva rada i socijalne politike R. Bugarske. Učestvuje u stvaranju digitalne arhive „Stari Caribrod“ u saradnji sa virtuelnim muzejem „Caribrod“ – čiji je cilj da se omogući besplatan internet pristup periodici, dokumentima, knjigama, fotografijama i ličnim uspomenama, vezanim za istorijsku prošlost i da se pruže nove mogućnosti za izučavanje života i svakodnevice Caribrođana u različitim oblastima. Marija Goceva je srećno udata i ima kći tinejdžerku.

Bez komentara

Ostavi komentar