Država izvođačima radova na Istočnom kraku Koridora 10 isplatila najmanje 17 miliona evra na ime odšteta

Zbog kašnjenja za koja nije bio odgovoran izvođač radova već investitor, istočni krak Koridora 10 koštao je građane najmanje 17 miliona evra više od prvobitno ugovorene cene, prenosi Insajder. Naime, toliko su Koridori Srbije odnosno država na ime odštetnih zahteva do sada platili izvođačima radova na deonici dugoj oko 22,5 kilometara od Proseka do Crvene Reke. Tome treba dodati i dodatnih 12 miliona evra koliko je nedavno izdvojeno za taj pravac iz budžetskih rezervi za završetak radova na Istočnom kraku.

Prema podacima koje su na zahtev Insajdera dostavili Koridori Srbije, prvi zahtevi za odštetu zbog kašnjenja za koja izvođač nije odgovoran počeli su da stižu već na samom početku gradnje 2013, a takvi zahtevi su nastavili da stižu sve do 2019. Razlozi za kašnjenja usled kojih su radovi poskupljivali, bili su između ostalog zatečeni uslovi na terenu koji nisu bili u skladu s projektom, nezavršena eksporoprijacija što je takođe bila obaveza države, nemogućnost prilaza gradilištu, vremenske nepogode… Građane Srbije to je koštalo ukupno oko dve milijarde dinara.

Grčkoj firmi Aktor i španskoj Terna, koje su dobile posao na izgradnji dela auto-puta od Proseka do Bancareva i od Bancareva do Crvene Reke na ime odštete isplaćeno je oko 1,95 milijardi dinara.

Za prvu deonici tražili su da im se isplati više od tri milijarde dinara za kašnjenja za koja oni nisu odgovorni. U odštetnim zahtevima kao razlozi navedeni su, između ostalog i to da nisu imali pristup gradilištu zbog nerešene eksproprijacije, da su dodatno izmeštani dalekovodi, optički kablovi… Radovi su zaustavljani i zbog toga što je investitor kasnio u isplati svojih mesečnih obaveza, a u mnogim situacijama su kasnili čak i crteži i instrukcije u vezi s pojedinim radovima…

Prema podacima koje su Koridori Srbije dostavili Insajderu, Aktoru i Terni je za ovaj deo autoputa priznato da nisu odgovorni za kašnjenje od čak 1.305 dana, a priznata šteta koja im je isplaćena je oko milijardu dinara.

Nestabilna kosina građane Srbije koštala dodatnih milijardu dinara

Iz sličnih ili istih razloga kasnilo se i s radovima na deonici od Bancareva do Crvene Reke. Izvođači radova su samo zbog „nepredvidivih uslova na gradilištu usled nestabilnosti kosina“ tražili da im se isplati odšteta od čak više od sedam milijardi dinara.

Terna i Aktor su na kraju, na ime odštetnih zahteva, odnosno kašnjenja od 1.548 dana za koja oni nisu odgovorni, dobili dodatnih oko 946 miliona dinara, odnosno oko osam miliona evra. Ova deonica do danas nije završena.

Građane Srbije dodatno je koštala i izgradnja tunela Bancarevo. Naime,  češka kompanija Subtera je 2013, a zatim i 2014. tražila odštetu zbog kašnjenje za koja nije odgovorna od oko 500 miliona dinara. Kao razlozi navedeni su kašnjenje i dodatni radovi zbog „nestabilnosti istočnog portala“ kao i nepredviđeni geološki uslovi koji nisu bili predviđeni projektom. Koridori Srbije su kao investitor, na kraju priznali, da izvođač nije odgovoran za kašnjenje od 270 dana, zbog čega je Subteri odobrena isplata štete od oko 45 miliona dinara, odnosno 380.000 evra. Vrednost prvobitno ugovorenih radova za tunel bila je oko dve milijarde dinara.

U Koridorima Srbije za Insajder pojašnjavaju da se izmene na projektu, uključujući izmene tehničke dokumentacije, promene cene i rokova, sprovode na osnovu odluka inženjera konsultantske firme i uz saglasnost investitora, u ovom slučaju Koridora Srbije.

„Sve anekse ugovora o izgradnji i sve determinacije (isplaćen odštetni zahtevi), pre potpisivanja, odobrava Skupština društva Koridora Srbije, koju imenuje Vlada Srbije, na predlog Ministarstva“, navode u ovom državnom preduzeću.

Izgradnja istočnog kraka Koridora 10 počela je još pre sedam godina. Za to vreme rokovi su više puta probijani rokovi kao i budžet koji je bio predviđen za taj posao. Istočni krak Koridora 10 do danas nije završen. Pored 17 miliona evra koje je država morala da isplati izvođačima na ime odštetnih zahteva, nedavno je iz budžetskih rezervi, za završetak ovog dela autoputa, odlukom Vlade, izdvojeno dodatnih 12 miliona evra, prenosi Insajder.

Izvor: Insajder

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar