Plaćanje prekršajnih kazni elektronskim putem

Ministarstvo pravde je, zajedno sa Kancelarijom za IT i e-Upravu, uspostavilo sistem koji građanima, pravnim licima, ali i stranim fizičkim licima, daje mogućnost da svoje prekršajne kazne izmire elektronskim plaćanjem.

Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, plaćanje se vrši platnim ili kreditnim karticama sa portala Ministarstva pravde – Registra neplaćenih kazni ili državnog sistema za e-Plaćanje, kojim upravlja Kancelarija za IT i e-Upravu.

Informacije o realizaciji transakcije su odmah dostupne, tako da nije potrebno dodatno dokazivanje u smislu dostavljanja bilo kakvog dokaza u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekršajnom sudu.

Ukazuju da će se prilikom e-Plaćanja naplaćivati provizija, a visinu iznosa propisuje banka preko koje se vrši plaćanje.

O zaštiti podataka platne kartice brine softver banka, koja mora da poštuje striktne propise u vezi sa zaštitom podataka svojih klijenata, uz istovremeno poštovanje pravila organizacija, kao što su “Visa” ili “Master card”, piše u saopštenju Ministarstva pravde R. Srbije.

Izvor: mpravde.gov.rs

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar