VIDEO: Održan sastanak jedinice za implementaciju projekta primarne separacije otpada u opštini Dimitrovgrad

Održan je sastanak jedinice za implementaciju projekta primarne separacije otpada u opštini Dimitrovgrad. Projekat se sprovodi u 4 regiona za upravljanje otpadom koji obuhvataju 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i opština Dimitrovgrad.

Nakon sastanka medijima su se obratili Zoran Gerov, zamenik predsednika opštine i Boris Kotev, mlađi savetnik za zaštitu životne sredine.

Gerov je istakao da je na sastanku dogovorena dinamika i izrađen plan za početak realizacije pomenutog projekta.

“U okviru ovog projekta opština Dimitrovgrad dobija opremu u vrednosti od 193.000 evra koja obuhvata 1.470 kanti plave boje za selektivno odvajanje papira, plastike i metala koje će se podeliti stanovnicima u individualnim kućama. Pored toga, oprema obuhvata i 37 kontejnera plave boje koji će biti locirani u delovima grada gde imamo kolektivno stanovanje, 25 kontejnera žute boje koji će služiti za odvajanje staklenog otpada, a obezbeđen je i kamion smećar. Opština ima obavezu da u fazi pripreme realizacije tog projekta da svoje učešće u iznosu od 24.000 evra. Orijentacioni datum za početak prikupljanja otpada je 15. novembar ove godine, a kampanja za početak realizacije projekta praktično počinje 15. oktobra” – kazao je Gerov.

Kotev je naveo da je cilj projekta da se poveća stopa reciklabilnog toka otpada koja trenutno iznosi ispod 2 odsto, a cilj je da ona bude 15 odsto nakon dve godine.

“Takođe, cilj je da se smanji komunalni otpad, odnosno da taj otpad koji može da se reciklira da se dalje koristi. Na taj način će biti smanjene deponije, divlje deponije i ovim projektom trebamo da sačuvamo životnu sredinu. Svako domaćinstvo će dobiti kantu za odvajanje reciklabilnog otpada u kojoj će moći da odvaja plastiku, metal i papir, a u gradu će biti postavljeni kontejneri u kojima će moći da se odvaja staklo” – rekao je Kotev.

Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz pomoć Evropske unije i vlade Kraljevine Švedske.

Detaljnije u izjavama Zorana Gerova i Borisa Koteva.

Novinar: Aleksandar Todorov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: FAR TV
oktobar 2022.

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar