Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ležište “Mazgoš”

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad uputilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ležište “Mazgoš”. Javna rasprava se sprovodi od 4. do 18. marta ove godine.

Opštinsko veće poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ležište “Mazgoš”. Predlozi, primedbe, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad, Srbija, ili ličnom dostavom na pisarnici Opštine Dimitrovgad sa napomenom na koverti: “Za javnu raspravu o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ležište “Mazgoš” KO Mazgoš, opština Dimitrovgrad”, najkasnije do 18. marta do 12:00 časova.

Po okončanju javne rasprave opština Dimitrovgrad će analizirati sve predloge, primedbe i sugestije učesnika i na osnovu toga će sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke, koji će biti objavljen na Internet stranici opštine u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar