Do 9. decembra javna rasprava u postupku pripreme budžeta opštine za 2023. godinu

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstovima nacrta odluka u postupku pripreme budžeta za 2023. godinu i utvrđivanju stopa izvornih prihoda opštine, kao i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava se sprovodi do 9. decembra, a organ nadležan za davanje informacija u vezi sa stanjem u oblasti na koju se odnose predloženi nacrti odluka je Odeljenje za finansijske poslove. Osobe za kontakt su Dušica Dimov (tel. 010/361-108) i Saša Delčev (tel. 010/360-834), saopšteno je iz Opštinskog veća.

Otvorena sednica predstavnika nadležnih organa opštine sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i zainteresovanom javnošću biće održana 9. decembra u sali Skupštine opštine u 10:00 časova.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili preko Uslužnog centra Opštinske uprave do 5. decembra.

Nacrti tekstova odluka i javni poziv sa programom mogu se naći na zvaničnom sajtu opštine na linku: https://www.dimitrovgrad.rs/javne_rasprave/2022, stoji u saopštenju.

Izvor: Opštinsko veće Opštine Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar