a
PočetnaPosts Tagged "Osmaci"

Osmaci Tag

Председателят на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия Владимир Захариев и зам.-председателят Стефан Стойков вчера посетиха централното основно училище в Босилеград и връчиха комплекти книги на осмокласниците, които изцяло учат на майчин български език. Миналата година Националния съвет предостави на училището преведените учебници на