PočetnaPosts Tagged "Poseban birački spisak"

Poseban birački spisak Tag

Na osnovu odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra ove godine, Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad objavila je javni poziv za uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina upisuju se u poseban birački spisak na