a
PočetnaPosts Tagged "Privatna biznis škola"

Privatna biznis škola Tag

Колежът е водещо частно бизнес училище и от тази година насочва вниманието си и към българската общност в Сърбия. Какво представлява Колежът по мениджмънт “Адам Смит”? “Адам Смит” е частно професионално бизнес училище за възрастни – хора, завършили поне средно образование. Колежът е разработил своите първи програми