HomePosts Tagged "Vaskrs"

Vaskrs Tag

Pravoslavni vernici 5. maja obeležavaju Vaskrsenje Isusa Hrista, najsvetliji hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Vaskrs ili Uskrs je suština hrišćanskog učenja koje označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću, čime je pobedio tamu i smrt i otvorio

Pravoslavni vernici 3. maja obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. To je dan najveće hrišćanske žalosti, poslednji u nedelji Stradanja, tokom koga ne zvone crkvena zvona, posti se i farbaju Uskršnja jaja. Prema crkvenim knjigama, Isus

Za pravoslavne vernike počeo je Uskršnji ili Veliki post, koji se naziva i Velikdanski zbog posebne važnosti i dužine trajanja. Sastoji se od Svete četrdesetnice i Strasne sedmice. Uskršnji post je najznačajniji i najstroži post za pravoslavne hrišćane pošto je priprema za najsvetliji hrišćanski praznik Vaskrs,

Pravoslavni vernici 16. aprila obeležavaju Vaskrsenje Isusa Hrista, najsvetliji hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Vaskrs ili Uskrs je suština hrišćanskog učenja koje označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću, čime je pobedio tamu i smrt i otvorio

Pravoslavni vernici 14. aprila obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. To je dan najveće hrišćanske žalosti, poslednji u nedelji Stradanja, tokom koga ne zvone crkvena zvona, posti se i farbaju Uskršnja jaja. Prema crkvenim knjigama, Isus

Za pravoslavne vernike počeo je Uskršnji ili Veliki post, koji se naziva i Velikdanski zbog posebne važnosti i dužine trajanja. Sastoji se od Svete četrdesetnice i Strasne sedmice. Uskršnji post je najznačajniji i najstroži post za pravoslavne hrišćane pošto je priprema za najsvetliji hrišćanski praznik Vaskrs,

Pravoslavni vernici 24. aprila obeležavaju Vaskrsenje Isusa Hrista, najsvetliji hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Vaskrs ili Uskrs je suština hrišćanskog učenja koje označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću, čime je pobedio tamu i smrt i otvorio

Pravoslavni vernici 22. aprila obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. To je dan najveće hrišćanske žalosti, poslednji u nedelji Stradanja, tokom koga ne zvone crkvena zvona, posti se i farbaju Uskršnja jaja. Isus je na Veliki