Съобщение на Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия

ГК Ниш уведомява гражданите на гр. Босилеград и принадлежащите му села за следното:

  1. Не е необходима допълнителна заверка от община Босилеград на документите за виза Д за следване в България по 103 ПМС.
  2. Документи с подобна заверка няма да бъдат приемани от ГК Ниш.
  3. Под копие на документ се разбира само обичайното ксерокопие, без да е заверено.

20.10.2017 г.                                               От ГК Ниш

Фото: Петър Виденов

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*