Представяне на „Програма за приложно управление на еко-системите” в Димитровград

   Група студенти и професори от Швейцария, които пребиваваха известно време в Димитровград, днес представиха финалната част на студийния си труд под название „Програма за приложно управление на еко-системите”.

   Става дума за студенти от Техническия университет в Цюрих (ETH), предвождани от професор Флориян Кнаус, димитровградски зет. Задачата да изнесат програмата пред колегите си, представителя на местното самуправление в Димитровград Зоран Джуров, местни журналисти, както и група местни деятели в областта на селскостопанското производство и селския туризъм, се падна на студентите Свен Боз и Хана Шиф. От изказването им можеше да се разберат проблемите, с които се сблъсква Димитровградска община в областта на селското стопанство, екологията и туризма. Най-важните от тях са: липса на работни места, миграция на млади и образовани кадри, нестабилна политическа система, липса на кураж за започване на личен бизнес, отрицателни остатъци от бившия комунистически режим, които не са премахнати до ден днешен и др.

   Прилагайки т. нар. „свот анализ” интелектуалците от Цюришкия университет са стигнали до заключения как да се подобри общата бизнес атмосфера за развитие на посочените области. Според тях би било удачно хората, които се занимават с един вид селскостопанска дейност да сформират гилдии, кото по този начин хем ще подобрят достъпа на пазара с изделята си, хем няма да зависят от волята на упрлавяващите политически структури. Внушението им е такива гилдии да сформират пчеларите, фермерите, които отглеждат крави от породата Буша и др. Изделията им няма да са същи, но ще са сродни по качеството си и ще ги свързва единен етикет. Проучването на гостите от Швейцария сочи, че преди Втората световна война в този край е имало доста такива гилдии.

   Що се отнася до областта на туризма, основното им внушение е, че трябва да се оформи богат с информации за тази отрасъл на стопанисване сайт и това по възможност от едно или няколко частни лица. Сайтът би бил най-малко на три езика – сръбски, български и английски. Забележката им бе, че идвайки в Димитровград трудно са можали да стигнат до информациите при кой стопанин, който се занимава със селски туризъм, би можали да се отбият. Цялостна информация дори не са можали да получат и в туристическата организация, която работи в рамките на „Спортно-туристическия център” в града, която фирма функционира предимно като получател на средства от общинската хазна.

200

   Сюгжестията е и да се обмислят начини да се привлекат туристи от Западна Европа и да се предложат такива туристически и други съдържания, които туристите би мотивирали да прекарват тук и пълен пансион. Някои от тези съдържания биха били – каране на велосипеди, яздене на коне и др. Частната фирма, която би се занимавала с уреждането на сайта и привличането на туристи би получавала процент от средствата, които оставят тук туристите, дошли в общината на отдих и почивка.

   В програмата се посочва, че с дейности в областта на селскостопанското производство и туризма би било желателно да се занимават предимно местни хора, тъй като, ако биха дошли чуждестранни компании, обстановката би можала да стане още по-лоша.

   Когато става дума за екологията, основното заключение, че природата тук е чиста и че поради голям брой на дървета изворите и питейната вода изобщо са сравнително чисти. Гостите споделиха, че много им е биел в очи факта, че фекалните води от кравефермата в близост до с. Смиловци се вливат в тамошните изкуствени езера, което, както се изразиха, „такова нещо надали са виждали на други места”.

   Благодарейки на гостите за вложения им труд, зам.-кметът на общината Зоран Джуров между другото сподели, че програмата представлява значителен научен труд за общината и добави, че в продължение на няколко години три процента от общинския бюджет безвъзмездно се дават за развитие на селскостопанското производство и селския туризъм в размер 6 : 1.

   Пребиваването на студентите (предимно от последния пети курс) от Цюрих в Димитровград стана благодарение на посочения им университет, Института за земни екосистеми и Посолството на Швейцария в Белград. Подкрепа им оказаха органите на местното самоуправление и отделни лица от местни неправителствени организации и ведомства.

   Нова среща с Димитровград, както в края на представянето каза професор Флориян Кнаус, е насрочена за следващата година приблизателно по същото време.

С. К.

Фото: Славиша Миланов

Napisao/la
Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.