a
 

Realizovan projekat unapređenja operativno-tehničkih kapaciteta za delovanje u vanrednim situacijama Radio kluba “Dimitrovgrad“

   Radio klub “Dimitrovgrad“ u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije realizovao je projekat unapređenja operativno-tehničkih kapaciteta za delovanje u vanrednim situacijama. Osim teorijske, sprovedena je i praktična obuka članova kluba kao jedna od aktivnosti po projektu, a izrađen je i priručnik za delovanje članova kluba u vanrednim situacijama, kaže za „Far“, Dejan Cvetkov, predsednik Radio kluba „Dimitrovgrad“.

 A.Todorov

Foto: Radio klub „Dimitrovgrad“

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar