KONKURS: Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu

Hrvatsko novinarsko društvo u saradnji s partnerskim organizacijama iz regiona poziva organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava da se se u partnerstvu s novinarima, njihovim udruženjima, sindikatima, mrežama i medijskim organizacijama prijave za finansijsku podršku projektima male vrednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

Konkurs ima dva prioriteta:
(1) podrška projektima koji se bave problemima i preprekama na koje nailaze novinari izloženi različitim vrstama pritisaka i
(2) podrška projektima koji se fokusiraju na pritiske kojima su izloženi aktivisti za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.

Ukupna vrednost projekata male vredosti je 267 000 EUR. Program je organizovan u dve celine
(1) podrška regionalnim projektima u visini 30 000 – 40 000 EUR po projektu
(2) podrška nacionalnim projektima u visini 5000 – 1000 EUR po projektu.

U zavisnosti od kvaliteta prijava, planira se dodela 15 projekata (5 većih regionalnih i 5 manjih za nacionalne projekte).
Konkurs je otvoren od 25. 7. do 31. 8. 2017. kada u ponoć ističe rok za prijave.

Konkursna dokumentacija
Smernice za podnosioce, prijavni obrazac i prijavni obrazac budžeta nalaze se na web stranici projekta http://safejournalists.net.
Radni jezik konkursa je engleski, što podrazumeva da su konkursna dokumentacija, komunikacija sa zainteresovanim stranama i projektne prijave na engleskom jeziku.
Pitanja o uslovima konkursa mogu se postaviti u periodu od 25. 7. do 10. 8. 2017. na email adresu [email protected]
Odgovori na poslata pitanja će biti objavljeni na sajtu projekta http://safejournalists.net 20.8.2017.

Rezultati konkursa
Rezultati konkursa će biti objavljeni 20. septembra na web stranici projekta http://safejournalists.net.
Tehničku pomoć u sprovođenju konkursa pruža Zaklada SOLIDARNA.

Ovaj konkurs sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u sklopu šireg projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara” zajedno sa partnerskim novinarskim organizacijama iz Srbije (NUNS), BiH (BHN), Crne Gore (SMCG), Kosova (AGK) i Makedonije (ZNM), uz finansijsku podršku Evropske komisije (IPA) i sufinansiranje Ureda za udruge Vlade RH.

Izvor: nuns.rs, safejournalists.net

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar