a
 

Opština Dimitrovgrad raspisala Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Opština Dimitrovgrad raspisala je Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Za Konkurs je, na osnovu Odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu, namenjeno ukupno 15.000.000 dinara. Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. predviđeno je 2.000.000 dinara, pri čemu je najmanji iznos sredstava po projektu u okviru ove mere 100.000, a najveći 1.000.000 dinara. Za sufinansiranje projekata na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad namenjeno je 13.000.000 dinara, gde je najmanji iznos sredstava po projektu takođe 100.000, a najveći 6.000.000 dinara.

Pravo učešća na Konkursu ima izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija. Učesnik Javnog poziva može konkurisati sa samo jednim projektom, pri čemu izdavač više medija ima pravo učešća na Javnom pozivu sa jednim projektom za svaki medij.

Popunjen obrazac za učešće na Konkursu (tri štampana i jedan elektronski primerak), kao i kopije potrebnih dokumenata, treba dostaviti najkasnije do 15. januara 2018. godine, na adresu: Opština Dimitrovgrad, ul. Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad, sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Odluka o raspodeli sredstava biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa, a rešenje o sufinansiranju projekata biće objavljeno na sajtu opštine Dimitrovgrad.

Kompletan tekst Konkursa, kao i svi potrebni obrasci, mogu se naći na sajtu opštine, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 010/361-100, lokal 124.

D. Jelenkov

Foto: pixabay.rs

Bez komentara

Ostavi komentar