Технически университет Габрово предлага места за студенти от Босилеград

В рамките на кандидат-студентската кампания представители на Техническият университет в Габрово посетиха КИЦ „Босилеград“ и предложиха рекламни материали за свободните инженерни, социални, стопански и технически специалности за редовна и задочна форма на обучение.

Целта на Техническия университет в Габрово е да привлича студенти от българските общности в чужбина и предлага две места за безплатно обучение, с право на общежитие и стипендия за кандидат-студентите от българското национално малцинство в Сърбия.

В зависимост от специалностите, кандидат-студентите полагат предварителни изпити по български език и литература.

Технически университет Габрово е престижен образователен и научен център, в който се обучават 6 612 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Разполага с 6 просторни учебни корпуса, с добре обзаведени аудиторни зали и лаборатории. Изградена е и нова сграда на Университетската библиотека със съвременна инфраструктура и техническо оборудване.

Структурата на университета включва три факултета – „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански“. Освен бакалавърски, университета в Габрово предлага образователно-квалификационна степен „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“.

Източник: КИЦ „Босилеград“

Фото: gabrovonews.bg

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar