Избори за НС: „Да върнем достойнството на народа – Стефан Костов“ е първата провъзгласена избирателна листа за избор на членове на НС на БНМ

“Да върнем достойнството на народа – Стефан Костов“ е името на първата избирателна листа за избор на членове за Националния съвет на българското малцинство, провъзгласена с решение на Републиканската избирателна комисия на 28 септември т.г. Носител на листата е Стефан Костов от Босилеград, а на листата са общо 19 кандидати от Босилеград, Враня и Ниш.

Носител на листата Стефан Костов е успешен бизнесмен от Босилеград, роден на 5 февруари 1974г. в село Дукат – Босилеградско. Учи в Долна Любата и Босилеград. Женен, с две деца. През 2001г. започва бизнес кариера с трима работници. Създава занаятчийска работилница, която по-късно прераства в модерна фабрика “ХРAСТ” за производство на мебели с 80 работници, търговски комплекс и бензиностанция в гр. Парачин. Преди три години влиза в политическия живот за спасението на Босилеград. В Националния съвет ще се застъпва за по-добър стандарт, зачитане на правата и оцеляването на всеки българин в Р Сърбия. В Босилеград ще се застъпва за пълноценно зачитане на правата на българите като достойни хора, за всяко работно место, за по добри заплати и за нови реални работни места.

От листата “Да върнем достойнството на народа“ съобщиха, че тя е гражданско обединение от различни специалисти и видни хора от Босилеград, Враня и Ниш, които, изхождайки от Конституцията и законите на Р Сърбия, от духът и разпоредбите на международните документи за правата на човека и на националните малцинства, ще решават проблемите застрашаващи национална идентичност и егзистенцията на БНМ. От листата подчертават, че като лоялни граждани на Р Сърбия ще дадат своя конструктивен принос за нейното модернизиране и европеизиране и ще покажат как българското малцинство на границата между двете държави от дезинтегриращ, може да се превърне в стабилизиращ фактор за укрепване на добросъседството, мира и сигурността на Балканите.

Избори за членове на Националните съвети на националните малцинства в Република Сърбия ще се проведат на 4 ноември.

Източник: ФАР

Фото: фейсбук страница на листата „Да върнем достойнството на народа“

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar