Besplatan sadni materijal za pošumljavanje

Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je poziv za dostavljanje prijava za besplatni sadni materijal za pošumljavanje. Mogu se prijaviti sva fizička lica koja imaju odgovarajuće zemljište za pošumljavanje, minimalne površine 5 ari. Zemljište treba da bude šumsko ili poljoprivredno zemljište (iznad V klase), s tim što je za pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta neophodno pribaviti saglasnost Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za poljoprivredno zemljište.

Zainteresovana fizička lica koja žele da pošume svoje zemljište treba prvo da se zahtevom obrate nekom od registrovanih šumskih rasadnika. Uz zahtev treba da se dostavi i dokaz o vlasništvu za zemljište koje namerava da pošumi (list nepokretnosti ne stariji od 6 meseci).

Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključiće se ugovor sa fizičkim licem o međusobnom regulisanju odnosa, kojim će se rasadnik obavezati da fizičkom licu obezbedi besplatan sadni materijal odgovarajućeg kvaliteta, kao i da pružiti potrebna uputstva u vezi pravilnog izvođenja sadnje na terenu. Sa druge strane, fizičko lice bi ugovorom preuzelo obavezu da preuzme sadni materijal i da izvrši sadnju sadnica u skladu sa stručnim uputstvima koje daje rasadnik.

U razgovoru sa Veljkom Bunčićem iz Šumskog gazdinstva u Pirotu, dobili smo informaciju da rasadnik JP “Srbijašume” u Pirotu trenutno ima u ponudi sadnice bagrema i smrče.

Troškove sadnog materijala snosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume.

Uprava za šume predlaže da je zahtev najbolje podneti u rano proleće ili ranu jesen, pre početka radova na pošumljavanju, kako bi se na vreme obezbedio potreban sadni materijal.

Spisak svih registrovanih šumskih rasadnika kojima se može uputiti zahtev za sadnice može se pogledati OVDE.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-1024x683.jpg

Važna ekološka uloga uma

Šume imaju važnu ekološku ulogu u vidu ublažavanja posledica klimatskih promena, tako što usvajaju ugljendioksid, a proizvode kiseonik. Po nekim procenama četri stabla bukve kroz 100 godina obezbede kiseonik potreban jednom čoveku za 80 godina života.

Takođe, štite teren od bujica. Slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom, šuma sprečava eroziju zemljišta i nastanak klizišta.

Šume su i najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode, a istovremeno apsorbuju gasove, sedimentiraju prašinu, filtriraju čvrste i radioaktivne čestice.

Šume imaju i baktericidno dejstvo, pošto je šumski vazduh bogat eteričnim uljima i tzv. fitonicidima koji uništavaju mikrobe.

Postoji poseban način lečenja ljudi koji se naziva “šumsko kupatilo”, a koji podrazumeva povremeni dvočasovni boravak u šumi gde se kroz šetnju, vežbe disanja i meditaciju organizam podvrgava blagodetnim svojstvima drveća što kod čoveka dovodi do jačanja energije i imuniteta.

S. Ivanov

Foto: pixabay.com

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar