Predstavljen Nacrt programa mera podrške privredi i poljoprivredi

Na osnovu predloga i sugestija iznetih na konsultativnim sastancima sa privrednicima i poljoprivrednicima na teritoriji opštine Dimitrovgrad, predstavnici lokalne samouprave sačinili su Nacrt programa mera podrške u oblasti privrede i poljoprivrede za 2020. godinu i predstavili ga javnosti na jučerašnjoj javnoj raspravi.

This image has an empty alt attribute; its file name is 188-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 189-1024x683.jpg

Skup je, u odnosu na ranije održane sastanke, obeležila manja zainteresovanost, što prema rečima pomoćnika predsednika opštine za ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Dragana Mančeva, nije dobar pokazatelj, jer kako kaže, da bi se izradili kvalitetni programi za subvenciije potrebna je stalna komunikacija sa lokalnim privrednicima i poljoprivrednicima.

„Mi smo predstavili programe i objasnili prisutnima šta oni zapravo predstavljaju i koje su to mere koje će lokalna samouprava podržati u narednoj godini. Diskusija je bila konstruktivna i one mere koje su predložene na konsultativnim sastancima mi smo uvrstili u programe u skladu sa Zakonom i mogu da kažem da su naši privrednici i poljoprivrednici zadovoljni“ – istakao Mančev.

This image has an empty alt attribute; its file name is 190-1024x683.jpg

Na javnoj raspravi, predstavnici privrede i poljoprivrede na području opštine su izneli potrebu za smanjenjem doprinosa na plate.

„Iznesen je dobar predlog koji treba uputiti nadležnim institucijama kako bi se doprinosi za plate i osiguranje smanjili, jer bi se time podstaklo uvećanje plata i na taj način zadržao određeni broj radnika. Mi, kao mala opština, koja se nalazi između dva centra Niša i Sofije, svesni smo da ne možemo da budemo konkurentni sa njima što se tiče radnih mesta, ali ćemo se truditi da našim sugrađanima, koji žele da ostanu ovde i da se bave privredom i poljoprivredom, omogućimo bolje uslove i veće lične dohotke“ – kazao je pomoćnik predsednika opštine.

This image has an empty alt attribute; its file name is 191-1024x683.jpg

Mirjana Stanković, konsultantkinja na Projektu za odgovornu vlast, koji finansira USAID, je u izjavi za portal FAR naglasila da rezultati ankete, koju su privrednici i poljoprivrednici popunili na sastancima krajem prošlog meseca, pokazuju da Dimitrovgrad osim privrednika, ima i kvalitetne poljoprivredne proizvođače, što pokazuje i struktura njihove stručne spreme.

Prema njenim rečima, anketa je pokazala da se subvencije uglavnom koriste za kredite za nabavku opreme, a u jednoj manjoj meri i za likvidnost. Takođe naglašava da su iskazane potrebe za novim zapošljavanjem radnika, kao i da postoji dobra volja za saradnju između ovih sektora sa opštinom. Kao glavne zaključke sa javne rasprave Stanković je navela to što su ljudi iz privrede i poljoprivrede zadovoljni što su njihovi predlozi uzeti u obzir, kao i želja da se javno-privatni dijalog nastavi i u narednim godinama.

This image has an empty alt attribute; its file name is 192-1024x683.jpg

Za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2020. godini opština Dimitrovgrad je obezbedila 7.100.000 dinara, dok je za aktivnosti od značaja za unapređenje privrede izdvojila 10.900.000 dinara.

 A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar