VIDEO: Ukaži na problem – Asfaltiranje prilaznih puteva u Lukavici – nekome ništa, a nekome previše

U selu Lukavica nedavno je obnovljen put koji je pre ove intervencije bio u jako lošem stanju. Ipak, nisu baš svi zadovoljni tokom i načinom izvođenja radova.

Nekoliko meštana se obratilo FAR-u i ukazalo na problem asfaltiranja prilaznih puteva. Kamera FAR-a je zabeležila lokacije na kojima su meštani zahtevali da im se asfaltira prilaz sa puta onako kako je to urađeno i većini ostalih meštana. Međutim, njima je od strane izvođača radova rečeno da ne mogu da asfaltiraju mimo onoga što je predviđeno projektom. Zabeležili smo i takav slučaj gde je asfaltiran deo poseda porodice Rančev, mimo njihove dozvole.

This image has an empty alt attribute; its file name is 13-1024x683.jpg

Mitko Rančev je tokom razgovora sa ekipom FAR-a ukazao na to da je izvođač radova, uprkos protivljenju vlasnika, sklonio sa parcele 914 više od 2 kubna metara granulata koje je Rančev tu ranije bio ostavio i preko ove asfaltirao prilaz za susednu parcelu. Rančev je pokazao i kopiju plana na osnovu koje se može zaključiti da je izvođač radova zašao asfaltom u njegovu parcelu preko 20 kvadratnih metara.

FAR je zatražio izjavu od izvođača radova Drumovi a.d. Predstavnik ovog preduzeća, Marko Jovanović, odgovorio je da je upoznat sa ovim slučajem, kao i sa nezadovoljstvom dela meštana kojima nije asfaltiran prilaz i da je sve rađeno onako kako je definisano projektnom dokumentacijom.

Jovanović nas je uputio na Koridore Srbije. Nažalost, iz ovog javnog preduzeća nam je rečeno da za sve informacije treba da se obratimo pisanim putem, što je FAR danas i učinio.

This image has an empty alt attribute; its file name is 14-1024x683.jpg

Predsednik Mesne zajednice Lukavica Ivan Dimitrov ukazuje da mu se obratilo 15-ak nezadovoljnih meštana i postavlja i sam pitanje koji su to kriterijumi primenjivani kada se rešavalo šta će i kome će biti asfaltirano.

Rehabilitacija državnog puta IIB reda br. 429 finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a naručilac poslova je JP Koridori Srbije.

Detaljnije u TV prilogu.

Novinar: Sergej Ivanov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija; FAR TV
oktobar 2020

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar