Naredba Opštinskog štaba: Zabrana obeležavanja Zadušnica na grobljima u Dimitrovgradu, vršenje službe bez prisustva vernika na dan Sv. Dimitrija

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 5. novembra vanrednu sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. List opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. ZABRANjUJE SE obeležavanje Zadušnica dana 07.11.2020. godine, na grobljima u opštini Dimitrovgrad, s obzirom na proglašenu vanrednu situaciju na teritoriji opštine Dimitrovgrad, i nepovoljnu epidemiološku situaciju.

2. Povodom verskog praznika Sv. Dimitrije, dozvoljava se vršenje službi u verskim objektima od strane sveštenih lica, bez prisustva vernika.

3. Za kontrolu sprovođenja ove Naredbe staraće se Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad, zaposleni JP „Komunalac“ Dimitrovgrad i službena lica PS u Dimitrovgradu.

4. Ova Naredba stupa na snagu dana 05.11.2020. godine.

Naredbu pogledajte u PDF formatu.

Broj: 06-154/2020-17/4

Datum: 05.11.2020.godine

Komandant Štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto; Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar