Međunarodni dan tolerancije – Međusobno razumevanje među kulturama i narodima

Generalna skupština UN (rezolucijom 51/95) 1996. godine, pozvala je države članice da 16. novembra obeleže Međunarodni dan tolerancije.

Poziv je usledio u toku Godine tolerancije Ujedinjenih nacija, 1995. godine, koju je proglasila Generalna skupština UN-a 1993. godine na inicijativu UNESCO-a, kako je navedeno u Deklaraciji o principima tolerancije i Akcionom planu za tu godinu.

“Ujedinjene nacije posvećene su jačanju tolerancije jačanjem međusobnog razumevanja među kulturama i narodima. Ovaj imperativ leži u osnovi Povelje Ujedinjenih nacija, kao i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, i važniji je nego ikad u ovoj eri porasta i nasilnog ekstremizma i širenja sukoba koje karakteriše temeljno zanemarivanje ljudskog života”, navode iz UN.

Povodom obeležavanja Godine tolerancije Ujedinjenih nacija i 125. godišnjice rođenja Mahatme Gandija, 1995. godine, UNESCO je osnovao nagradu za promociju tolerancije i nenasilja.

Nagrada UNESCO-a Madanjeet Singh za promociju tolerancije i nenasilja nagrađuje značajne doprinose u naučnom, umetničkom, kulturnom ili komunikacionom polju usmerene na promociju duha tolerancije i nenasilja.
Nagrada se dodeljuje svake druge godine na Međunarodni dan tolerancije i može biti dodeljenja institucijama, organizacijama ili osobama koje su na posebno zaslužan i efikasan način doprinele toleranciji i nenasilju.

Za svoju pedesetu godišnjicu 16. novembra 1995. godine, države članice UNESCO-a usvojile su Deklaraciju o principima tolerancije.

Između ostalog, Deklaracija potvrđuje da je tolerancija poštovanje i uvažavanje bogate raznolikosti kultura našeg sveta, naših oblika izražavanja i načina čovekovanja.

Tolerancija priznaje univerzalna ljudska prava i osnovne slobode drugih. Ljudi su prirodno različiti, samo tolerancija može da osigura opstanak mešovitih zajednica u svim regionima sveta.

Deklaracija kvalifikuje toleranciju ne samo kao moralnu dužnost, već i kao politički i pravni uslov za pojedince, grupe i države, i u njoj se naglašava da države treba da izrađuju nove zakone kada je to neophodno kako bi se obezbedilo jednako postupanje i mogućnosti za sve grupe i pojedince u društvu.

Izvor: danas.rs

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar